Celostna terapija

Saro Štefančič

VSTOPI V SVOJO AVTENTIČNO MOČ

Poznavanje sebe je pomembno - VELIKO bolj pa je pomembno, kako Ravnam s sabo.

To prinaša življenju kvaliteto in lepoto.

 

Moč moje avtentičnosti se rojeva v aktivni, praktični, vsakdanji

ljubezni do sebe.

 

Kako čutim sebe, ko projekt propade / ne folgam vseh obveznosti / ko sem preprosto preveč utrujen/a za kakršnokoli intimnost / ko nekdo prestopi moje meje in se ne postavim zase / ko se odnos zaključi / ko ne poznam več svojih želja / nimam dovolj denarja / ne živim svojih talentov?
Kako takrat čutim sebe, kaj mislim o sebi in kakšne besede uporabljam?

To so prostori, kjer je doma Ranljivost in Resničnost. 
Če jo sprejmem se postopoma gradi Sprejemanje in Ljubezen do sebe; 
če jo zavrnem, se neizbežno pojavi bolečina; 
če jo delim, se odpre možnost za Bližino in Povezanost.

Življenje ne odgovarja na naše želje ali na naše namere, če niso v skladu z občutkom in prepričanji, ki jih nosimo. Življenje odgovarja na to, Kdo Smo v danem trenutku (kot skupek misli, občutkov in čustev) in to poustvarja v naši okolici.

Od tu nujnost poznavanja sebe - da zaznam, katera prepričanja nosim, kam avtomatsko gredo moje misli, katere so barve mojih občutkov, ko je dan težak.  Ti deli mene mogoče rabijo dodatno pozornost in Novo informacijo/Novo izkušnjo/Bližino/Slovo ... Ko so moje misli sinhrone mojim občutkom, željam in nameram, brez nezavednih samo-sabotaž, ustvarjam boljše življenje zase.

 

Zato v psihoterapiji počnemo, kar počnemo - ne (samo) da bi se bolje poznali, ampak da bi

Polno Živeli -

Sebe in svojo Lepoto.

Integracija psihoterapije in energijske psihologije

Prostor, kjer Ego sreča Dušo in tvoj Um počiva v varnem naročju tvoje Modrosti

"V trenutku, ko sem prenehala iskati dom v drugih,

In se odločila postati dom sama sebi,

Sem prepoznala, da nobena druga vez ne bo nikdar tako močna, tako silovita in plodna,

Kot vez med umom, dušo in telesom, ki so se odločili biti ENO."

Ko govorimo o Egu, mislimo na razumski del naše duševnosti - skupek naših prepričanj, vrednot, vzorcev razmišljanja, čustvovanja in delovanja. Sposobnost reflektiranja samega sebe in delovanja znotraj družbe.

Duša je, v tem kontekstu, sedež vsem lastne modrosti, ki presega čas in prostor. Kompas pravilnih odgovorov, ki ga nosimo v sebi in se v vsakodnevnem življenju največkrat kaže v obliki intuicije ali preprostega védenja.

Šele v prostoru, kjer Ego sreča Dušo, lahko začnemo

Popolno Odgovorno Ljubečo skrb zase.

To je prostor, kjer presegamo naučeno in vzgojeno, opuščamo omejujoča prepričanja o sebi in svetu in hkrati prostor, kjer naš resnični Potencial sreča Vztrajnost, Zavzetost, Jasnost in Fokus.

Tu se rojeva avtentičnost in pripravljenost izoblikovati prostor znotraj & zunaj sebe, kjer bom to avtentičnost lahko živel/a.

Več možnosti zate

delavnice, tematski dogodki, skupinsko delo

redno mesečno delo

Col nad Ajdovščino

V letošnji redni praksi se bomo posebej usmerili v izgradnjo in negovanje intimnega odnosa s spiritualnim svetom.
Delali bomo na dveh ravneh, na ravni tkanja odnosa
in na ravni njegovega krpanja. 

Na ravni tkanja bomo z ritualnim delom razvijali odnos z našimi specifičnimi spiritualnimi zavezniki (se učili sporazumevanja z njimi in prepoznavanja njihovih sporočil) in se kot skupina učili skupnostnega odnosa do nevidne realnosti. 

Oboje bo poglabljalo stik z lastno naravno dušo in intuicijo.

 

Na ravni krpanja bomo naslavljali in zdravili specifične individualne teme (osebnostne, predniške, karmične itd.), ki ta živ odnos soustvarjanja s spiritualnim preprečujejo. 

Oboje bo žmohtna naporna pot, ki se splača. 

O meni

Svoje otroštvo in mladost sem preživela v majhni vasici nad Ajdovščino, obdana z gozdovi in hribi. V času študija sem se preselila v Ljubljano in v tem času končala študij na Fakulteti za socialno delo. Med študijem sem začutila močno željo po globljem razumevanju sebe in pot me je zanesla na Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo. Lasten psihoterapevtski proces je še ojačal zanimanje za človekovo naravo in spoštovanje do človekovega delovanja. Človek, v vsem, kar je in z vsem, kar prinaša, me vedno znova presune in preseneti.

 

Naša edinstvenost zažari, ko se otresemo naučenega in omejujočega,

spremlja pa jo neverjetna lepota.

Globoko sem hvaležna, da opravljam delo, kjer lahko to lepoto opazujem.

 

Danes z družino živimo na Colu nad Ajdovščino, kjer nas ponovno obdajajo gozdovi. Vsak dan znova občutim, kako podporno okolje je narava. Ne dopušča nam, da bi zašli daleč proč od sebe. Prav zato poleg zasebne prakse v Ljubljani delam tudi na svojem domu.

 

Posebno pozornost pri svojem delu dajem telesu, ker je najboljši pokazatelj tega, kako smo, kje smo in kam moramo iti. Zaradi lastnega plesnega ozadja v delo vnašam tudi elemente plesne terapije. Svoje znanje na tem področju redno nadgrajujem preko delavnic Petih ritmov, Movement medicine, Avtentičnega gibanja in drugih telesno usmerjenih terapevtskih tehnik. Svoje psihoterapevtsko delo vedno bolj povezujem z védenji energijske psihologije in šamanizma. Trenutno sem v izobraževalnem procesu energijskega psihoterapevtskega modela Dynamic Energetic Healing. Delam pod redno supervizijo in ob dobri intervizijski podpori.

KONTAKT
0

DVE lokaciji

PRIMORSKA-
Col 14d
LJUBLJANA-
Jalnova 70

© 2023 by Prickles & Co. Proudly created with Wix.com